(Southwest Houston)

1 cái http://store.hp.com/us/en/pdp/hp-roar-yellow-wireless-speaker
Giá thường $99 - Open box nhưng chưa dùng
2 cái https://www.amazon.com/Goal-Zero-90401-Rockout-Speaker/dp/B0045XV2CI
Giá thường $23 - New

Bán tổng cộng $50. Tiết kiệm hơn $90

- -
* Người đăng tin sẽ liên hệ lại cho bạn với khung giờ bạn chọn để cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Garage Sale khác
(Pearland)
(Nơi khác)
(Southwest ...)
(Northwest ...)
(Southwest ...)
(Southwest ...)
(Southwest ...)
(Sugar Land)
(Sugar Land)
(Southwest ...)